SZKOLENIA LOGOPEDYCZE

Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń

/nie tylko o rotacyzmie i sygmatyzmie/

PROWADZĄCE:

PROF. UŚ DR HAB. DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA, LOGOPEDA
DR BARBARA SAMBOR, NEUROLOGOPEDA, LOGOPEDA MEDIALNY
Liczba godzin dydaktycznych: 32 (dwa moduły po 16 godzin dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: Katowice ul. Żelazna 17 c
Termin: I moduł 12-13.10.2019 r.; II moduł 25-26.01.2020 r.
Godziny szkolenia :
10.00- ok. 18.00 [sobota] ( w tym 2 przerwy po 15 minut i 1 przerwa 30 minut)
9- ok.14.30[niedziela]
 Rejestracja: prosimy o dokonywanie rejestracji przez stronę cs-atena.edu.pl wysyłając e-mail z
danymi uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) na adres:
sekretariat@cs-atena.edu.pl
lub
sekretariat@cse-atena.edu.pl
Kontakt telefoniczny: 501 298 228
Opłata: łączna cena 2 modułów wynosi 1180,00 zł, przy czym nie ma możliwości wzięcia udziału
tylko w jednej części warsztatów (w jednym module).
Możliwość opłaty:
 I wariant: opłata całości, czyli 1180,00 zł (wpłaty należy dokonać na 14 dni przed
warsztatami)
 II wariant: Opłata w dwóch ratach  cena I modułu 590.00 zł + 130.00 zł zaliczki za udział w II module czyli pierwsza rata 790,00 zł, II rata – dopłata reszty, czyli 460,00 zł czyli razem 1180,00 zł na 14 dni przed kolejną częścią warsztatów.
MODUŁ I: DIAGNOZA
I. Teoretyczne podstawy badania i opisu zaburzeń realizacji fonemów.
1. Mity na temat dyslalii.
2. Fonem a głoska.
3. Typologie dyslalii i ich ocena.
4. Podstawy logopedycznej diagnozy zaburzeń realizacji fonemów.
• Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
• Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
5. Ćwiczenia praktyczne: badanie i opis zaburzeń realizacji fonemów.
II. Biologiczne podstawy tworzenia dźwięków mowy i ich badanie.
1. Budowa i fizjologia narządów mowy.
2. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
3. Percepcja dźwięków mowy, diagnoza słuchu fonetycznego i fonemowego.
4. Ćwiczenia praktyczne: diagnoza strukturalno-funkcjonalna:
 warg
 wędzidełka języka
 podniebienia twardego
 podniebienia miękkiego
 zgryzu
 stawu skroniowo-żuchwowego

 mięśni żucia
 struktur nadgnykowych
 jamy gardłowo-nosowej
 czynności prymarnych.
MODUŁ II: TERAPIA
III. Terapia logopedyczna w przypadku wybranych form dyslalii.
1. SMURF – Strategiczna metoda usprawniania fonemów na tle terapii tradycyjnej
• Konstruowanie przedpola artykulacji.
• Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
• Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków
progowych.
• Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
• Aktywizacja głoski w większej strukturze.
• Polaryzacja głoski.
• Wprowadzanie głoski do mowy potocznej
2. Ćwiczenia praktyczne: terapia logopedyczna w przypadku następujących form dyslalii:
• ankyloglosyjnej
• rozszczepowej
• zgryzowej
• funkcjonalnej (w aspekcie oddychania wraz z pozycją spoczynkową języka i połykaniem,
w aspekcie obniżonego napięcia mięśniowego)
• związanej z mówieniem z tzw. szczękościskiem
• związanej z zaburzeniami słuchu fonetycznego i fonemowego.
Zaprezentowane zostaną sposoby terapii różnego rodzaju sygmatyzmów, rotacyzmów i innych
zaburzeń realizacji fonemów.
3. Analiza przypadków. Uczestnicy warsztatów mogą przedstawić swoje przypadki osób
z dyslalią, a prowadzący omówią sposób terapii.
METODY: WYKŁAD, ĆWICZENIA PRAKTYCZNE, FILM, PREZENTACJE MULTIMEDIALNE.
UWAGA: UCZESTNICY WARSZTATÓW POWINNI PRZYNIEŚĆ LUSTERKA.